Learning foreign languages through triathlon

It is so much fun to see and experience the sport of triathlon wrapped into other cultures.


With the international nature of sport today, there is a now a much greater need for the languages skills and sport to exist side by side.


Triathlon is a growing sport in Croatia, but has yet to achieve the prominence it does in other European countries and in the United States and Australia. I already promite the sport by writing articles. At the same time this enables me to improve my foreign language skills (german, french and spanish) and I'm keen to broadern my knowledge in the field of Sports Management especially in world of Triathlon.

 

I understand that communication is key. Playing sports, for most people, is about enjoying the experience. If you can relax and enjoy what you are doing, you will perform better, you will feel more confident and you will come away satisfied, no matter how things turned out.

 

This is true in sports and in learning a foreign language. For example, I'm learning spanish and engaging with Spanish triathletes helps me enormously. I want others to know that you can develop linguistic skills through a sporting lifestyle. Embracing sport and life generally is my philosophy.

 


Međunarodno sportsko okruženje i učenje stranih jezika

Poznavanje stranog jezika nije samo sredstvo sporazumijevanja, učenjem jezika upoznajemo i druge kulture, mentalitete, sustave vrijednosti i običaje koji nam uvelike pomažu u razumijevanju sa ljudima.

 

Za učenje jezika nije nikada kasno, a i uvijek se može i uspješno kombinirati sa aktivnim bavljenjem sporta! S međunarodnim obilježjem sporta danas je izražena sve veća ljudska potreba za učenjem nekog stranog jezika.

 

Znanje stranih jezika može pomoći pri lakšem komuniciranju i uspješnom sportskom natjecanju što olakšava i eventualno asimiliranje u inozemnoj, nepoznatoj okolini. Iako postoji i jezik sporta kojeg mnogi razumiju, potrebno je mnogo više od same tjelesne aktivnosti kako bi se višejezični dijalog u sportu učinio korisnim i laganim.

 

Osim što je svaki sport u moderno vrijeme međunarodni, on je i time višejezični. U današnje vrijeme jezikom sporta govori 271 milijun ljudi u državama članicama Europske unije (60%). Čak 70 milijuna ljudi su članovi neke sportske udruge. Sport ima sve važniju društvenu ulogu u zbližavanju i mobiliziranju građana svih dobnih skupina i društveno-ekonomskog statusa. Isto tako poboljšava razumijevanje i uvažavanje višejezičnih i kulturnih razlika te doprinosi borbi protiv različitih predrasuda te se može zaključiti kako je sam sport jedan od najuspješnijih sredstva za kreiranje međukulturnog dijaloga.  

Write a comment

Comments: 0